Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
 
Gmina Fair Play Biuletyn Informacji Publicznej  
 
 Aktualności
 Komunikaty
 Informator
 Gospodarka, Praca, Przedsiębiorczość
 Sport, Edukacja, Kultura
 Turystyka i Rozrywka
 Galerie
 Sołectwa
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Z życia najmłodszych mieszkańców
 Sprzedaż nieruchomości
 Ogłoszenia i informacje do publicznej wiadomości
 Internetowe Systemy Aktów Prawnych
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowicach
 Deklaracje i informacje podatkowe
 Kampanie informacyjne
 Pomoc gminy
 Utrzymaniu czystości i porządku w gmine
 Gorzupianie
 GOPS
 Do pobrania
 
Gmina Żagań

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Nowogródzka 2
68-100 Żagań
HARMONOGRAM
zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Gmina Wiejska Żagań listopad 2014 rok

Zbiórka obejmuje: odpady wielkogabarytowe, takie jak: stare meble, kanapy, fotele, meble ogrodowe, zużyty sprzęt AGD, pralki, lodówki.
Odpady przeznaczone do zbiórki należy w wyznaczonym terminie dostarczyć osobiście do wymienionych niżej punktów, w których zostaną rozstawione pojemniki KP-7:

Miejscowość

Lokalizacja
kontenera

Ilość
kontenerów

Termin

podstawienia

odbioru

Bożnów

Przed cmentarzem komunalnym

2 szt.

19.11.2014 r.

20.11.2014 r.

Chrobrów

Za świetlicą

1 szt.

19.11.2014 r.

20.11.2014 r.

Tomaszowo

Teren obok garaży/ Pergole śmietnikowe

2 szt.

19.11.2014 r.

20.11.2014 r.

Bukowina Bobrzańska

Park

1 szt.

19.11.2014 r.

20.11.2014 r.

Trzebów

Teren zielony przy drodze gminnej do sołtysa

1 szt.

19.11.2014 r.

20.11.2014 r.

Rudawica/Pruszków

Przed cmentarzem komunalnym

1 szt.

19.11.2014 r.

20.11.2014 r.

Łozy

Teren rekreacyjny (na festyn)

1 szt.

19.11.2014 r.

20.11.2014 r.

Stary Żagań/Pożarów

Przy cmentarzu komunalnym/Parking

2 szt.

20.11.2014 r.

21.11.2014 r.

Miodnica

Plac obok remizy/sklepu

2 szt.

20.11.2014 r.

21.11.2014 r.

Gorzupia/Gorzupia Dolna/Dybów

Przy świetlicy

1 szt.

20.11.2014 r.

21.11.2014 r.

Dzietrzychowice/
Marysin

Teren byłej bazy ZUK

2 szt.

20.11.2014 r.

21.11.2014 r.

Kocin/Nieradza

Obok transformatora/ przystanek autobusowy

1 szt.

20.11.2014 r.

21.11.2014 r.

Stara Kopernia

Przy świetlicy - parking

1 szt.

20.11.2014 r.

21.11.2014 r.

Jelenin

obok byłej Gorzelni-gospodarstwo Pana Galenta

1 szt.

20.11.2014 r.

21.11.2014 r.Podstawienie pojemnika w wyznaczonym dniu do godz. 12:00, odbiór następnego dnia do godz. 7:00.


(117kB)

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

•   w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
•   w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.
Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych


Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Godzin pracy w Urzędzie Gminy Żagań

W związku z Zarządzeniem Nr 2/2012 Wójta Gminy Żagań z dnia 18 stycznia 2012 r., obowiązujące są następujące godziny otwarcia urzędu:


   poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 16:00
   od wtorku do czwartku od godz. 7:00 do godz. 15:00
   piatek od godz. 7:00 do godz. 14:00


ZAMELDOWANIE Z JEDNOCZESNYM WYMELDOWANIEM
 
Urząd Gminy w Żaganiu informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 r. istnieje możliwość zameldowania się na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu.
 
W urzędzie, w którym następuje zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem, należy wypełnić formularz "Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące", a powiadomienie poprzedniego miejsca pobytu należy do urzędu dokonującego zameldowanie.
 
Zmiana ta ułatwi Państwu dopełnienie obowiązku meldunkowego bez zbędnego przemieszczania się między urzędami.

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości
Zgodnie z definicją ustawową zawartą w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651ze zm.) przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym podziałem nieruchomości (art. 4 pkt 11).
Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego terenu wzrośnie jej wartość, wójt w drodze decyzji ustala opłatę adiacencką z tego tytułu.
Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustalona została Uchwałą NR XXXV/254/10 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2010 r. i wynosi 25% różnicy wartości nieruchomości.
Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić, jeżeli w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna obowiązywała uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia wysokości stawki procentowej.
Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.
Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan do określenia wartości nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan do określenia wartości nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.
Na wniosek właściciela nieruchomości, można rozłożyć opłatę adiacencką na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna.
Podstawa prawna: art. 98a, art. 144 ust. 2, art. 146 ust. 1a, art. 147 i art. 148 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651ze zm.).