Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
 
Gmina Fair Play Biuletyn Informacji Publicznej  
 
 Aktualności
 Komunikaty
 Informator
 Gospodarka, Praca, Przedsiębiorczość
 Sport, Edukacja, Kultura
 Turystyka i Rozrywka
 Galerie
 Sołectwa
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Z życia najmłodszych mieszkańców
 Sprzedaż nieruchomości
 Ogłoszenia i informacje do publicznej wiadomości
 Internetowe Systemy Aktów Prawnych
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowicach
 Deklaracje i informacje podatkowe
 Kampanie informacyjne
 Pomoc gminy
 Gorzupianie
 GOPS
 Do pobrania
 
Gmina Żagań

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Bożnowie
ogłasza nabór dzieci z terenu Gminy Żagań
do
PRZEDSZKOLA
na rok 2014/15

Oferujemy zajęcia w trzech grupach wiekowych: 3-latki, 4-latki i 5-6 latki.
Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach 615 - 1615.
Przewidywana odpłatność za przedszkole:
·   opłata za 3 posiłki 5 zł dziennie ( drugie śniadanie, obiad, podwieczorek);
·   5 godzin bezpłatnie;
·   każda następna godzina 1 zł( jeśli dziecko będzie 5 godzin to 5 zł);
Nabór trwa do 4 kwietnia.

W naszej placówce zapewniamy:
·   opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
·   zajęcia w mało licznych grupach;
·   smaczne posiłki (śniadania, obiady, podwieczorki);
·   wycieczki, wyjazdy do kina i teatru;
·   ciekawe programy profilaktyczne i zajęcia dodatkowe np. język angielski, praca z dzieckiem uzdolnionym w przedszkolu, praca z dzieckiem wymagającym dodatkowego wsparcia, zajęcia z logopedą, zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.
Dzieci mogą korzystać z sali gimnastycznej, sali zabaw, pracowni komputerowej. Atutem jest dużo przestrzeni do zabaw na świeżym powietrzu, na ogrodzonym podwórku szkolnym z atrakcyjnym placem zabaw
Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY 21 marca od godziny 1100.
Wszelkich informacji udziela dyrektor ZSP pod numerem telefonu: 68 377 26 74 lub email: pspboznow@op.pl.W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z dnia 2012 poz. 391 Wójt Gminy Żagań informuje.
1) Odpady komunalne na terenie Gminy Żagań odbierane są według ustalonego harmonogramu.
2) Odbiorcą odpadów komunalnych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych w Żaganiu - www.mpoird.zagan.pl
DEKLARACJE
1) Na każdym właścicielu, posiadaczu, dzierżawcy, najemcy, użytkowniku ciąży obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w/w osoby obowiązane są złożyć w Urzędzie Gminy Żagań w terminie:
a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
b) 14 dni od daty zmiany wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać w Urzędzie Gminy Żagań lub pod tym linkiem.
OPŁATY
1) Stawki opłat za gospodarowanie odpadami
Stawka opłaty miesięcznej za wywóz odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Stawka opłaty miesięcznej przy selektywnym gromadzeniu odpadów 9 zł
Stawka opłaty miesięcznej przy braku selektywnego gromadzenia odpadów 15 zł

Stawka opłaty miesięcznej za wywóz odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
Pojemnik Przy selekcji odpadów Przy braku selekcji odpadów
120L 15 zł 20 zł
240L 25 zł 30 zł
1100L 110 zł 128 zł
6,8 m3 689 zł 789 zł
2) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w trybie miesięcznym, z góry, w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca.
3) Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po zamieszkaniu na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
4) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę uiszcza się w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
5) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać można w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy w BZWBK S.A. o/Żagań
96 10902558 0000000 64 0000 142
.
SEGREGUJEMY ODPADY
Informację na temat jak należy segregować odpady znajdziesz poniżej oraz na ulotce wydajnej przez Urząd Gminy.
PAMIĘTAJ!
- Odkręć i zgnieć butelkę przed wrzuceniem jej do worka.
- Zgnieć puszkę aluminiową przed wrzuceniem jej do worka.
- Nie wrzucaj opakowań typu TETRAPAK np. kartonów po mleku do niebieskiego worka na papier.
- Baterie akumulatory wyrzuć do specjalnych kartonów i pojemników na tego typu odpady, umieszczone w sklepach i punktach sprzedających baterie i akumulatory.
- Przeterminowane leki i pojemniki po lekach wrzuć do specjalnych pojemników umieszczonych w aptekach.

Każda nieruchomość, której właściciele, najemcy, dzierżawcy lub użytkownicy zdecydują się segregować odpady zostanie wyposażona w pojemnik na odpady pozostałe po segregacji oraz trzy rodzaje worków oznaczonych kolorami:

zielony worek
WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
- Słoiki bez nakrętek
- Butelki szklane bez kapsli i nakrętek
- Przepłukane szklane opakowania po kosmetykach
- Inne opakowania szklane bądź stłuczkę szklaną
- Luster, zniczy i płytek ceramicznych
- Naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych i porcelanowych
- Szkła zbrojonego
- Zużytych żarówek, świetlówek, lamp rtęciowych neonowych i fluorescencyjnych
- Naczyń żaroodpornych
- Szkła płaskiego (szyb okiennych okiennych samochodowych
- Szklanych opakowań farmaceutycznych farmaceutycznych chemicznych, termoforów termoforów strzykawek

zółty worek
WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
- Opakowania po napojach i płynach (m.in. butelki typu PET - odkręcone i zgniecione)
- Opakowania po płynnej żywności typu TETRAPAK (np. kartony po mleku i napojach - odkręcone i zgniecione)
- Pojemniki po artykułach sypkich, tacki styropianowe po owocach, warzywach, mięsie, worki, reklamówki, torebki.
- Butelki i pojemniki po chemii gospodarczej (np. po szamponach, mydłach i żelach)
- Duże folie opakowaniowe, plastikowe doniczki i wiadra
- Kubki i tacki po produktach spożywczych
- Puszki po konserwach
- Puszki aluminiowe po napojach, sokach, piwie (spłaszczone)
- Drobny złom metali kolorowych i złom żelazny (typu nakrętki, zakrętki do słoików i butelek itp.)
- Puszek po farbach i lakierach
- Pojemników po aerozolach
- Puszek po środkach chemicznych
- Butelek i opakowań z zawartością
- Butelek po olejach silnikowych
- Styropianu i tworzyw piankowych
- Brudnego plastiku i innych tworzyw pochodzenia medycznego
- Opakowań po lekach

niebieski worek
WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
- Gazety, kolorowe czasopisma, prospekty, katalogi, ulotki, torby, worki papierowe i pudelka kartonowe
- Zapisane kartki, zeszyty
- Kartony i tekturę falistą
- Papieru kopiującego i kalek
- Pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów higienicznych
- Opakowań z zawartością (np. z żywnością, wapnem, cementem)
- Tapet, celofanu, opakowań wielomateriałowych typu TETRAPAK
- Papieru silnie zatłuszczonego (np. opakowań po maśle, margarynie) margarynie mocno zabrudzonego

pojemnik na odpady po segregacji
WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
- Odpady pozostałe po segregacji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
- Odpadów zebranych selektywnie, umieszczanych w workach koloru zielonego, żółtego i niebieskiego

- Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą 2 razy w roku - informacja o terminach zbiórki zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy Żagań.
- Odpady budowlane i rozbiórkowe wykonawca ma obowiązek odbierać na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej, jeżeli odpady te powstały w wyniku drobnych robót w gospodarstwach domowych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.


Ulotka: str. 1, str. 2.

ZAMELDOWANIE Z JEDNOCZESNYM WYMELDOWANIEM
 
Urząd Gminy w Żaganiu informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 r. istnieje możliwość zameldowania się na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu.
 
W urzędzie, w którym następuje zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem, należy wypełnić formularz "Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące", a powiadomienie poprzedniego miejsca pobytu należy do urzędu dokonującego zameldowanie.
 
Zmiana ta ułatwi Państwu dopełnienie obowiązku meldunkowego bez zbędnego przemieszczania się między urzędami.

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

•   w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
•   w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.
 
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych


Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 


Komunikat dla mieszkańców gminy Żagań!
 
W związku z przejęciem przez spółkę Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o., działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy wiejskiej Żagań, informujemy że:
 
1.   Z dniem 1 stycznia 2013 roku stajemy się następcą prawnym zawartych umów na dostawę wody i odbiór ścieków. W trakcie dokonywania następnych odczytów wodomierzy będą dostarczane do podpisania nowe umowy.
2.   Pracownicy odpowiedzialni za sieci i ujęcia wody w poszczególnych miejscowościach stali się pracownikami spółki -kontakty pozostają bez zmian.
3.   Opłacanie faktur i zobowiązania nierozliczone z Zakładem Usług Komunalnych w Dzietrzychowicach należy kierować na Konto spółki: Bank Pekao SA O/Żagań 76 1240 6856 1111 0000 5402 7019.
4.   Wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania sieci, przyłączenia i rozliczeń należy kierować na podane niżej kontakty:
♦   Biuro Obsługi Klienta, ul. Przyjaciół Żołnierza 21, tel/fax: 68 477 78 88
♦   Rozliczenia odbiorców - 68 477 7883
♦   Uzgodnienia sald księgowych - 68 477 7886
♦   Warunki techniczne przyłączenia - 68 477 7881
♦   Zgłaszanie awarii po godz. 1500 - 68 477 7884
 
www. zwik.zagan.pl e-mail: zagwodkan@op.pl lub bok@zwik.zagan.pl

KOMUNIKAT
 
Wójt Gminy Żagań informuje, że w związku z Uchwałą Nr XXIII/158/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012 r. od 1 stycznia 2013 r. cena dostarczenia wody i odpowiednio ścieków wynosić będzie:
- cena 1 m3 wody - 3,43 zł netto, brutto - 3,70 zł
- cena 1 m3 ścieków - 6,02 zł netto, brutto - 6,50 zł

Zmiana godzin pracy w Urzędzie Gminy Żagań

W związku z Zarządzeniem Nr 2/2012 Wójta Gminy Żagań z dnia 18 stycznia 2012 r., zmianie ulegają godziny otwarcia urzędu:


   poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 16:00
   od wtorku do czwartku od godz. 7:00 do godz. 15:00
   piatek od godz. 7:00 do godz. 14:00


Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości
Zgodnie z definicją ustawową zawartą w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651ze zm.) przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym podziałem nieruchomości (art. 4 pkt 11).
Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego terenu wzrośnie jej wartość, wójt w drodze decyzji ustala opłatę adiacencką z tego tytułu.
Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustalona została Uchwałą NR XXXV/254/10 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2010 r. i wynosi 25% różnicy wartości nieruchomości.
Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić, jeżeli w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna obowiązywała uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia wysokości stawki procentowej.
Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.
Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan do określenia wartości nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan do określenia wartości nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.
Na wniosek właściciela nieruchomości, można rozłożyć opłatę adiacencką na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna.
Podstawa prawna: art. 98a, art. 144 ust. 2, art. 146 ust. 1a, art. 147 i art. 148 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651ze zm.).
Szanowni Państwo,
z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca
oraz samych sukcesów

Wójt Gminy Żagań
oraz pracownicy urzędu gminy Żagań.