Informacje

Informacje
17 Luty 2019

Obwieszczenie - wybory sołtysa i Rady...

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m. Stara Kopernia w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Starej Koperni celem wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. W przypadku...

17 Luty 2019

Obwieszczenie - wybory sołtysa i Rady...

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m. Łozy w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Łozach celem wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. W przypadku niewystarczającej...

17 Luty 2019

Informacja Komendanta Jednostki...

Komendant JW. 5430 informuje, że w dniach 18 - 24.02.2019 r., na terenie jednostki, strzelania z użyciem amunicji bojowej będą...

17 Luty 2019

Funduszu Sprawiedliwości, Tydzień...

Ilustracja do informacji: Funduszu Sprawiedliwości, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 18.02 rusza kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Inicjatywa zwracania uwagi na potrzeby ofiar przestępstw narodziła się w 2000 roku. Od tego czasu, rokrocznie w lutym, obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom...

15 Luty 2019

Obrady IV sesji Rady Gminy Żagań

Ilustracja do informacji: Obrady IV sesji Rady Gminy Żagań

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady IV sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 10 00 (sala narad Urzędu Gminy Żagań). Tematem...

13 Luty 2019

Co to jest e-dowód?

Ilustracja do informacji: Co to jest e-dowód?

Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną - wydawane już od marca 2019 r. - będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód to...

13 Luty 2019

Używasz wzmacniaczy telefonii...

Ilustracja do informacji: Używasz wzmacniaczy telefonii komórkowej?

Zanik sygnału sieci telefonii komórkowej, występujące zakłócenia lub słaba jakość połączenia mogą być efektem nielegalnego stosowania wzmacniaczy sygnału GSM, zwanych także repeaterami. Jeśli indywidualny...

13 Luty 2019

Załatwiaj sprawy online na biznes.gov...

Ilustracja do informacji: Załatwiaj sprawy online na biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie...

13 Luty 2019

Bezpłatne badania mammograficzne...

NS ZOZ Diagnostyk zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne skierowane do Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu 24 m-cy nie korzystały z tego typu usług medycznych. Profilaktyczne badanie mammograficzne wykonywane jest na koszt...

10 Luty 2019

Seniora nie oszukasz

Ilustracja do informacji: Seniora nie oszukasz

W związku ze wzrostem w ostatnim czasie liczby oszustw, którymi ofiarami są osoby starsze, przekazujemy do Państwa wiadomości materiały prowadzonych kampanii społecznych. Są to kampanie prowadzone, często wspólnie, prze:...

zobacz wszystkie informacje

Komunikaty

OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m. Stara Kopernia w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Starej Koperni celem wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. W przypadku niewystarczającej frekwencji: drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 17.30.
WÓJT GMINY
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m. Łozy w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Łozach celem wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. W przypadku niewystarczającej frekwencji: drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 17.30.
 
WÓJT GMINY
Komendant JW. 5430 informuje, że w dniach 18 - 24.02.2019 r., na terenie jednostki, strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane w n/w terminach:

Kierunek Karliki:
 • w dniu 18.02.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 24.00;
 • w dniu 19.02.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 24.00;
 • w dniu 20.02.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00;
 • w dniu 21.02.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 24.00;
 • w dniu 22.02.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00.
Kierunek Świętoszów:
 • w dniu 19.02.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 24.00;
 • w dniu 20.02.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00;
 • w dniu 21.02.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 24.00;
 • w dniu 22.02.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00.
Informacje dodatkowe:
 • w dniach 18 - 22.02.2019 r. w sektorze A Karliki prowadzone będą całodobowe zajęcia taktyczne z użyciem środków pozoracji pola walki i środków dymnych;
 • w dniach 18 - 22.02.2019 r. w sektorze D Świętoszów prowadzone będą całodobowe zajęcia taktyczne z użyciem środków pozoracji pola walki i środków dymnych;
 • w dniu 18.02.2019 r. w godz. 08.00 – 18.00 w rejonie PCT Świętoszów / wzg. Artyleryjskie prowadzone będzie wysadzanie MW z ubezpieczeniem miejscowym;
 • w dniu 19.02.2019 r. w godz. 08.00 – 15.00 na rzutni granatów bojowych odbędzie się rzut granatem bojowym  z ubezpieczeniem miejscowym.

Załączniki

Od 18.02 rusza kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Inicjatywa zwracania uwagi na potrzeby ofiar przestępstw narodziła się w 2000 roku. Od tego czasu, rokrocznie w lutym, obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w trakcie którego różne podmioty angażują się w działania na rzecz pomocy ofiarom. Wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu pełni Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podległe mu jednostki - sądy i prokuratury. W działania włączają się również policjanci oraz organizacje pozarządowe. W trakcie Tygodnia, w ramach specjalnie organizowanych dyżurów, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać porady prawne oraz informacje odnośnie wsparcia psychologicznego czy też socjalnego.
 
W tym roku Punkt Konsultacyjny dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu, ul. Nowogródzka 1 będzie funkcjonował od 18 do 22 lutego w godzinach od 10.00- 14.00, gdzie będą pełnione dyżury przez specjalistów. Policjanci będą udzielać informacji wszystkim zainteresowanym na temat przysługujących im uprawnień, wytłumaczą jak przejść przez procedury prawne oraz wskażą instytucje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych.
 
Jeśli jesteś osoba pokrzywdzoną lub świadkiem przestępstwa, możesz skorzystać z pomocy Funduszu Sprawiedliwości. W ramach Funduszu Sprawiedliwości funkcjonują w całej Polsce ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W celu zapoznania się z zakresem pomocy Funduszu Sprawiedliwości zachęcamy do odwiedzenia jego strony (https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/). Najbliższy Lokalny Punkt Pomocy Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zielonej Gorze znajduje się w Żaganiu przy ul. Śląska 1 (godz. przyjęć: czwartek 14.00 - 18.00).
 
15.02.2019

Obrady IV sesji Rady Gminy Żagań

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady IV sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy Żagań).
 
Tematem sesji będzie:
1.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;
2) określenie zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żagań;
3) zwolnienia z podatku od nieruchomości;
4) poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, w drodze inkasenta, opłaty od posiadania psów oraz prowizji inkasentów;
5) zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso;
6)  ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żagań;
7) określenie warunków udzielenia bonifikaty do wniesienia opłaty jednorazowej;
8) określenie wysokości stawek procentowych od opłaty przekształceniowej za dany rok;
9) ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego;
10) nadania kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu;
11) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań;
12) ustalenia planu pracy komisji.
2.
Sprawozdania z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu obrad III sesji Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r.
 
13.02.2019

Co to jest e-dowód? (grafika newsbox)

Co to jest e-dowód?

Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną - wydawane już od marca 2019 r. - będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.
 
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji przyjął w 24 stycznia 2019 r. informację Ministra Cyfryzacji o stanie przygotowania do wdrożenia e-dowodu w Polsce. Według obecnego stanu prac, e-dowód rusza od 4 marca 2019 r.
 
Nowy dowód osobisty będzie zewnętrznie podobny do obecnego, jednak wewnątrz będzie znajdował się mikroprocesor, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne, w tym zdjęcie biometryczne.
 
 
Zanik sygnału sieci telefonii komórkowej, występujące zakłócenia lub słaba jakość połączenia mogą być efektem nielegalnego stosowania wzmacniaczy sygnału GSM, zwanych także repeaterami.
 
Jeśli indywidualny użytkownik (osoba fizyczna lub firma) chciałby wzmocnić sygnał sieci komórkowej w miejscu korzystania z telefonu, to powinien zwrócić się do operatora swojej sieci o zainstalowanie takiego urządzenia. Prawidłowe działanie wzmacniaczy sygnału zależy bowiem nie tylko od ich parametrów technicznych, ale również od miejsca i sposobu ich zainstalowania, użytej anteny oraz konfiguracji z działającymi stacjami bazowymi telefonii komórkowej. Operator nie ma jednak obowiązku zainstalowania wzmacniacza i np. ze względów ekonomicznych lub technicznych może odmówić jego instalacji dla pojedynczych użytkowników. Prezes UKE nie może w żaden sposób nakazać operatorowi instalacji takich urządzeń”.
 
Wprowadzenie przez Ministra Infrastruktury zakazu samodzielnego używania repeaterów przez prywatne osoby czy firmy podyktowane było coraz częściej wpływającymi skargami od operatorów, ale także od indywidualnych posiadaczy telefonów komórkowych, na występowanie zakłóceń powodowanych przez wzmacniacze sygnału.
 
Pracujący „nielegalnie” wzmacniacz GSM zakłóca skutecznie obszar o promieniu około 1000 metrów, a z uwagi na fakt, że najczęściej posiada antenę ze znacznym zyskiem energetycznym, niejednokrotnie montowaną na dachu budynku, może osiągać dużo większe zasięgi zakłóceniowe, dochodzące nawet do 2400 metrów.
 
 
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.
 
W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.
 
Serwis spełnia też rolę wyszukiwarki danych kontaktowych wszystkich instytucji obsługujących przedsiębiorców. Daje praktyczne instrukcje, jak sobie radzić w biznesie, i umożliwia realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną (poprzez moduł Usługi Online).
 
Jednym z najważniejszych funkcjonalności serwisu jest Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl. Jest to punkt informacyjny w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonym dla przedsiębiorców i administracji. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz serwisu biznes.gov.pl. Konsultanci Centrum Pomocy odpowiadają na pytania wykorzystując różne kanały komunikacyjne: telefon, livechat, automatycznie przez wirtualnego urzędnika lub formularz kontaktowy. Często wykorzystane narzędzia to wideorozmowa (video chat), współdzielenie ekranu (co-browse) oraz wykonywanie połączeń telefonicznych z konsultantami za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Centrum Pomocy jest dostosowane również do obsługi osób niesłyszących. Wszystkie informacje, jak i usługi elektroniczne, dostępne są w języku polskim i angielskim.
 
Portal biznes.gov.pl jest ściśle powiązany z funkcjonującym systemem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 
   
 
NS ZOZ Diagnostyk zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne skierowane do Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu 24 m-cy nie korzystały z tego typu usług medycznych.
Profilaktyczne badanie mammograficzne wykonywane jest na koszt nfz.
Termin badania: 15 marzec 2019 r.
Rejestracji można dokonać telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00 pod numerami telefonów 68 452 77 96, 68 452 77 17, 605 596 655, 605 598 077.
 
(Informacja publikowana na prośbę NS ZOZ Diagnostyka.)
10.02.2019

Policja lubuska - logo

Seniora nie oszukasz

W związku ze wzrostem w ostatnim czasie liczby oszustw, którymi ofiarami są osoby starsze, przekazujemy do Państwa wiadomości materiały prowadzonych kampanii społecznych. Są to kampanie prowadzone, często wspólnie, prze: policję, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Pocztę Polską, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W celu zwiększenia świadomości Mieszkańców gminy Żagań, prosimy o dalsze rozpropagowanie ostrzeżeń wśród swoich bliskich, znajomych, sąsiadów. Miejmy świadomość, że nasza wrażliwość, życzliwość, troska, uczynność czy też niewiedza może być wykorzystana przeciwko nam przez bezwzględnych oszustów.
 
Pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim:
Ulotka informacyjna "Seniora nie oszukasz":
Kampania Policji, MSWiA, Poczty Polskiej:
Kampania Policji, UOKiK, ZUS, KRUS:

Załączniki

Partnerzy

Kontakt

Urząd Gminy Żagań
Numery do wszystkich działów znajdziesz w Kontakt
68 45 84 800
e-mail
ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań
Godziny pracy:
poniedziałek 7.00-16.00
wtorek-czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00

Napisz

Wyślij wiadomość do gminy. Wszystkie pola są wymagane.
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego