Informacje

Informacje
08 Kwiecień 2020

Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej...

Ilustracja do informacji: Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - INFORMACJA

INFORMACJA Informujemy, że zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będą przyjmowane do 10 kwietnia 2020 r do godziny 12:00.

07 Kwiecień 2020

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDEŁ...

Ilustracja do informacji: DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Informujemy, że na podstawie uchwały nr IV/20/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł...

07 Kwiecień 2020

Informacja Komendanta Jednostki...

Komendant JW. 5430 informuje, że w dniach 06.04 - 12.04.2020 r., na terenie jednostki, strzelania z użyciem amunicji bojowej nie będą realizowane: Kierunek Karliki: brak strzelań, Kierunek...

03 Kwiecień 2020

Wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy...

Ilustracja do informacji: Wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy antykryzysowej”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze informuje: Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy zniesienie opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre...

17 Marzec 2020

Komunikat Państwowego Powiatowego...

Ilustracja do informacji: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Miodnicy (gm. Żagań) zaopatrującego miejscowości: Miodnica, Pożarów, Stary Żagań, Gorzupia, Dybów gm. Żagań

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Miodnicy (gm. Żagań) zaopatrującego miejscowości: Miodnica,...

16 Marzec 2020

ZOSTAŃ W DOMU! Zmieniamy sposób pracy...

Ilustracja do informacji: ZOSTAŃ W DOMU! Zmieniamy sposób pracy urzędu!

ZOSTAŃ W DOMU! Zmieniamy sposobu pracy urzędu! Szanowny Kliencie, w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie nas wszystkich nastąpiła zmiana w...

13 Marzec 2020

Kwalifikacja wojskowa odwołana

Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa odwołana

KWALIFIKACJA WOJSKOWA ODWOŁANA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia<data wydania aktu> r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji...

zobacz wszystkie informacje

Komunikaty

INFORMACJA
Informujemy, że zgłaszania  kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
będą przyjmowane do 10 kwietnia 2020 r do godziny 12:00.
 
Informujemy, że na podstawie uchwały nr IV/20/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żagań, można ubiegać się o dofinansowanie związane z wymianą źródła ciepła.
 
Wnioski o udzielenie dotacji celowej można składać w punkcie podawczym Urzędu Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań, od 6 maja do 31 maja bieżącego roku.
 
Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.
 
Uchwałę oraz formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Żagań lub w Urzędzie Gminy Żagań w pokoju nr 17.
 
Pliki do pobrania:
Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żagań;
• Formularz wniosku.
• Formularz wniosku o płatność.

Załączniki

Komendant JW. 5430 informuje, że w dniach 06.04 - 12.04.2020 r., na terenie jednostki, strzelania z użyciem amunicji bojowej nie będą realizowane:

Kierunek Karliki:
 • brak strzelań,
Kierunek Świętoszów:
 • bez strzelań,
Informacje dodatkowe:
 • w dniach 06.04 - 09.04.2020 r. w godz. 08.00 - 17.00 oraz w dniu 10.04.2020 r. w godz. 08.00 - 13.00 na Wzgórzu Artyleryjskim (PCT Świętoszów) prowadzone będzie wysadzanie MW z ubezpieczeniem miejscowym,
 • w dniach 06.04 - 09.04.2020 r. w godz. 08.00 - 24.00 oraz w dniu 10.04.2020 r. w godz. 08.00 - 13.00 w rejonie PCT Świętoszów odbędą się zajęcia taktyczne bez użycia środków pozoracji pola walki.
Strona internetowa OSPWL - ŻAGAŃ TERMINY STRZELAŃ (http://ospwlzagan.wp.mil.pl/pl/39.html)

Załączniki

 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze informuje:
 
Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy zniesienie opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.
 
 
Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania przewidują m.in. zwolnienie małych firm ze składek za marzec, kwiecień i maj. Innymi słowy państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.
 
Zwolnienie dotyczy składek za samego przedsiębiorcę i jego pracowników. Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, którzy opłacają składki tylko na własne ubezpieczenie.
 
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych za ten okres. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli korzystały z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na 1 lutego 2020 roku.
 
Wsparcie w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów unijnych. Dlatego z tej ulgi będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli jednak  przedsiębiorca na ten dzień miał zadłużenie, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności na raty i tą umowę  realizuje,  będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.
 
Zgodnie z przepisami świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
 
W przypadku umów cywilnoprawnych, których suma przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, (czyli mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 
Dla pozostałych osób wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem otrzymania świadczenia jest to aby przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.
 
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i także jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
 
Warunkiem otrzymania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym, rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br., a przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia br. jeżeli przychód z niej z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
 
Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.
 
W przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia płatności składek na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni po ich odwołaniu nie będzie naliczana opłata prolongacyjna. Ulga dotyczy wszystkich płatników składek oraz wszystkich składek -  zarówno za przedsiębiorcę, jak  i jego pracowników. Nie ma znaczenia wielkość firmy oraz data jej założenia. Ze wsparcia mogą skorzystać także samozatrudnieni.
 
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki pomocy można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
 
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl . Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków, co ułatwi ich rozpatrywanie.
 
Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”.
 
 
 
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Miodnicy (gm. Żagań) zaopatrującego miejscowości: Miodnica, Pożarów, Stary Żagań, Gorzupia, Dybów gm. Żagań
 
 
ZOSTAŃ W DOMU! Zmieniamy sposobu pracy urzędu!
 
Szanowny Kliencie,
w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie nas wszystkich
nastąpiła zmiana w sposobie funkcjonowania urzędu:
 
 1. Kasa:
 
 
 •  
nie obsługuje wpłat gotówkowych;
 
 
 •  
PODATKI prosimy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej;
 
 
 •  
OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI prosimy wpłacać na odrębny indywidualny rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu o wysokości tej opłaty, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 
 
 •  
wszelkie inne opłaty należy regulować przelewem elektronicznym na rachunek: 96 1090 2558 0000 0006 4000 0142 Santander Bank Polska S.A. I o/Żagań;
 
 
 •  
Szanowni Świadczeniobiorcy, WYPŁATY realizowane będą w godzinach: od 11:00 do 13:00 w ustalonych terminach.
 
 
 
 
 1. Biuro podawcze:
 
 
 •  
wspólne dla Urzędu Gminy Żagań i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się przedsionku budynku urzędu i pracuje w godzinach:
od 7:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku.
 
 
 
 
 1. Obsługa dowodów osobistych/meldunki:
 
 
 •  
wnioski o wydawanie dowodu prosimy składać elektronicznie (przez ePUAP);
 
 
 •  
odbiór dowodu tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu odbioru (tel.: 684584804, 684584821);
 
 
 •  
wnioski o w sprawach meldunkowych realizujemy drogą elektroniczną (przez ePUAP) lub w biurze podawczym
 
 
 
 
 
#zostanwdomu
 
Prosimy o odpowiedzialność, rozwagę i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych!
 
www.gminazagan.pl
 
13.03.2020

Ikonka komunikatu

Kwalifikacja wojskowa odwołana

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
ODWOŁANA
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia<data wydania aktu> r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 3 lutego do dnia 13 marca 2020 r.”.
W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej z dniem 13 marca zakończyła pracę powia-towa komisja lekarska kwalifikacji wojskowej w Żaganiu.
Wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo-litej Polskiej przez Wójta Gminy Żagań do stawienia się do kwalifika-cji wojskowej w dniu 17-18.03.2020 r. tracą ważność.
…………………………..

Załączniki

12.03.2020

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? (newsbox)

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Partnerzy

Kontakt

Urząd Gminy Żagań
Numery do wszystkich działów znajdziesz w Kontakt
68 45 84 800
e-mail
ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań
Godziny pracy:
poniedziałek 7.00 - 16.00
wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 14.00
 
Rachunek bankowy: 96 1090 2558 0000 0006 4000 0142 Santander Bank Polska S.A. I o/Żagań

Napisz

Wyślij wiadomość do gminy. Wszystkie pola są wymagane.
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego