Informacje

Informacje
15 Styczeń 2020

Nagranie z XVI nadzwyczajnej sesja Rady...

Ilustracja do informacji: Nagranie z XVI nadzwyczajnej sesja Rady Gminy Żagań

Link do nagrania (sugerowana przeglądarka: Google Chrome) Protokoły

06 Grudzień 2019

Weź udział w konkursie

Ilustracja do informacji: Weź udział w konkursie

16 Październik 2019

HARMONOGRAM wywozu odpadów na okres 09...

Ilustracja do informacji: HARMONOGRAM wywozu odpadów na okres 09.2019 r. - 08.2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Nowogródzka 2 68-100 Żagań Tel. 68 477 37 29 HARMONOGRAM wywozu odpadów ...

31 Styczeń 2019

Rządowy program - „Posiłek w szkole...

Rodzicu , skorzystaj z bezpłatnych posiłków (obiadów w szkole) dla Twojego dziecka, jeśli dochód Twojej rodziny netto na jedną osobę nie przekracza kwoty 792 zł. Dochód obliczany...

25 Styczeń 2019

Informacja Komendanta Jednostki...

Komendant JW. 5430 informuje, że w dniach 28.01 - 03.02.2019 r., na terenie jednostki, strzelania z użyciem amunicji bojowej będą...

16 Styczeń 2019

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w...

Ilustracja do informacji: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

(Treść pochodzi z pisma sporządzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej...

20 Grudzień 2018

Samozatrudnienie Twoją szansą – 2...

(Urząd Gminy Żagań, nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej informacji.) Fundacja ,,Przedsiębiorczość” oraz firma Consultor Sp.z o.o., zapraszają do wzięcia udziału w projekcie...

16 Listopad 2018

Informacja Komendanta Jednostki...

Komendant JW. 5430 informuje, że w dniach 19 - 25.11.2018 r., na terenie jednostki, strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane w n/w terminach:...

zobacz wszystkie informacje

Komunikaty

Obrady XIII sesji Rady Gminy Żagań

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców Gminy na obrady XII sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy Żagań).
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.;
2) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.;
3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
4) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komulanymi składanej przez właściciela nieruchomosci;
5) w sprawie  terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
7) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości;
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Stara Kopernia;
9) w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/80/19 Rady Gminy Żagań z dnia 30 września w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żagań;
10) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Żagań prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
11) w sprawie zmiana uchwały budżetowej Gminy Żagań na 2019 r.;
12) w sprawie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022;
3. Analiza oświadczeń majątkowych.
4. Sprawozdania z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu obrad XII sesji Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2019 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Autor:Artur Bajda

Partnerzy

Kontakt

Urząd Gminy Żagań
Numery do wszystkich działów znajdziesz w Kontakt
68 45 84 800
e-mail
ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań
Godziny pracy:
poniedziałek 7.00-16.00
wtorek-czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00

Napisz

Wyślij wiadomość do gminy. Wszystkie pola są wymagane.
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego