Informacje

Informacje
25 Wrzesień 2017

Informacja o głośnej próbie syren...

Ilustracja do informacji: Informacja o głośnej próbie syren alarmowych

W dniu 28 września br. w godzinach 12.00 - 12.30, na obszarze woj. lubuskiego, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat: ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający 3...

22 Wrzesień 2017

Informacja Komendanta Jednostki...

Komendant JW. 5430 informuje, że w dniach 25.09 - 01.10.2017 r., na terenie jednostki, strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane w n/w terminach: Kierunek Karliki: ...

31 Lipiec 2017

KOMUNIKAT

w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018 I. Druki...

31 Lipiec 2017

Informacja Komendanta Jednostki...

Mając na względzie bezpieczeństwo ludności zamieszkującej tereny przyległe do Ośrodka Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań oraz zapobieganie ewentualnym tragicznym wypadkom, Komendant JW nr 5430 informuje, że będą prowadzone strzelania...

27 Lipiec 2017

Informacja Komendanta Jednostki...

Komendant JW. 5430 informuje, że w dniach 31.07 - 06.08.2017 r., na terenie jednostki, strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane w n/w terminach: Kierunek Karliki: bez...

23 Czerwiec 2017

Informacja Komendanta Jednostki...

Komendant JW. 5430 informuje, że w dniach 26.06 - 02.07.2017 r., na terenie jednostki, strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane w n/w terminach: Kierunek Karliki: w dniu 27.06.2017...

06 Czerwiec 2017

Informacja Komendanta Jednostki...

Komendant JW. 5430 informuje, że w dniach 05 - 11.06.2017 r., na terenie jednostki, strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane w n/w terminach: Kierunek Karliki: w dniu 06.06.2017 r. od...

17 Styczeń 2017

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel informuje: Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT • w...

zobacz wszystkie informacje

Sprzedaż nieruchomości

Wójta Gminy Żagań
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy położonej w wsi Miodnica oznaczonej wg. ewidencji gruntów nr działki  77/11 o pow. 0,1673 ha, niezabudowanej
Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1G / 00044 044/8.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest tez przeznaczona pod zalesienie.
Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowaniu terenu polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz infrastruktury technicznej.
Dla przedmiotowej nieruchomości ustalone zostały warunki dot. lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 295 na przedmiotową działkę.
W przedmiotowej działce w związku z przebudową i modernizacją drogi wojewódzkiej ustanowiony został pas drogi, który w ramach prowadzonych prac inwestycyjnych może podlegać wykupieniu od właściciela nieruchomości /zgodnie z wycinkiem z mapy projektowej/.
Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Żagań nr 33/17 z dnia 4 lipca 2017 r.
Cena nieruchomości określona została na kwotę 35 403,00 zł.
Wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi  7 081,00 zł, które należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Żagań najpóźniej w dniu 06.10.2017 r. lub na konto Urzędu Gminy Żagań oznaczone nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407 BZWBK SA Oddział Żagań, do dnia 06.10.2017 r. przy czym data wpływu kwoty wadium na rachunek Urzędu Gminy Żagań nie może być późniejsza jak określony termin wpływu wadium.
Wadium wniesione przez uczestnika ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań
w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się 12.10.2017 r. o godz. 10:15 w sali nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 68 458 48 11.
Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 
Wójta Gminy Żagań
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy położonej w wsi Miodnica oznaczonej wg. ewidencji gruntów nr działki  77/12 o pow. 0,1229 ha, niezabudowanej.
Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1G / 00044 043/1.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest tez przeznaczona pod zalesienie.
Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowaniu terenu polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz infrastruktury technicznej.
Dla przedmiotowej nieruchomości ustalone zostały warunki dot. lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 295 na przedmiotową działkę.
W przedmiotowej działce w związku z przebudową i modernizacją drogi wojewódzkiej ustanowiony został pas drogi, który w ramach prowadzonych prac inwestycyjnych może podlegać wykupieniu od właściciela nieruchomości / zgodnie z wycinkiem z mapy projektowej/.
Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Żagań nr 34/17 z dnia 4 lipca 2017 r.
Cena nieruchomości określona została na kwotę 26 066,00 zł.
Wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi  5 213,00 zł, które należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Żagań najpóźniej w dniu 06.10.2017 r. lub na konto Urzędu Gminy Żagań oznaczone nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407 BZWBK SA Oddział Żagań, do dnia 06.10.2017 r. przy czym data wpływu kwoty wadium na rachunek Urzędu Gminy Żagań nie może być późniejsza jak określony termin wpływu wadium.
Wadium wniesione przez uczestnika ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się 12.10.2017 r. o godz. 10:00 w sali nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 68 458 48 11.
Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 
Wójta Gminy Żagań
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy położonej w wsi Dzietrzychowice oznaczonej wg. ewidencji gruntów nr działki  619 o pow. 0,1309 ha, niezabudowanej.
Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1G / 00050346/0.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest tez przeznaczona pod zalesienie.
Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowaniu terenu polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz infrastruktury technicznej.
Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Żagań nr 39/17 z dnia 4 lipca 2017 r.
Cena nieruchomości określona została na kwotę 25 648,00 zł.
Wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi  5 130,00 zł, które należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Żagań najpóźniej w dniu 06.10.2017 r. lub na konto Urzędu Gminy Żagań oznaczone nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407 BZWBK SA Oddział Żagań, do dnia 06.10.2017 r. przy czym data wpływu kwoty wadium na rachunek Urzędu Gminy Żagań nie może być późniejsza jak określony termin wpływu wadium.
Wadium wniesione przez uczestnika ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się 12.10.2017 r. o godz. 10:30 w sali nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 68 458 48 11.
Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 
Wójta Gminy Żagań
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy położonej w wsi Trzebów oznaczonej wg. ewidencji gruntów nr działki  81/3 o pow. 0,1238 ha, niezabudowanej.
Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1G / 00052295/1.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest tez przeznaczona pod zalesienie.
Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowaniu terenu polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz infrastruktury technicznej.
Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Żagań nr 38/17 z dnia 4 lipca 2017 r.
Cena nieruchomości określona została na kwotę 23 820,00 zł.
Wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi  4 764,00 zł, które należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Żagań najpóźniej w dniu 06.10.2017 r. lub na konto Urzędu Gminy Żagań oznaczone nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407 BZWBK SA Oddział Żagań, do dnia 06.10.2017 r. przy czym data wpływu kwoty wadium na rachunek Urzędu Gminy Żagań nie może być późniejsza jak określony termin wpływu wadium.
Wadium wniesione przez uczestnika ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się 12.10.2017r. o godz.1145 w sali nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 68 458 48 11.
Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 
Wójta Gminy Żagań
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy położonej w wsi Trzebów oznaczonej wg. ewidencji gruntów nr działki  57/5 o pow. 0,0903 ha, niezabudowanej.
Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1G / 00052295/1.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest tez przeznaczona pod zalesienie.
Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowaniu terenu polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz infrastruktury technicznej.
Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Żagań nr 35/17 z dnia 4 lipca 2017 r.
Cena nieruchomości określona została na kwotę 16 240,00 zł.
Wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi  3 248,00 zł, które należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Żagań najpóźniej w dniu 06.10.2017 r. lub na konto Urzędu Gminy Żagań oznaczone nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407 BZWBK SA Oddział Żagań, do dnia 06.10.2017 r. przy czym data wpływu kwoty wadium na rachunek Urzędu Gminy Żagań nie może być późniejsza jak określony termin wpływu wadium.
Wadium wniesione przez uczestnika ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań
w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza
się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się 12.10.2017r. o godz. 1100 w sali nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 68 458 48 11.
Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 
Wójta Gminy Żagań
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy położonej w wsi Trzebów oznaczonej wg. ewidencji gruntów nr działki  51/6 o pow. 0,2435 ha, niezabudowanej.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1G / 00029662/5.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest tez przeznaczona pod zalesienie.
Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowaniu terenu polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz infrastruktury technicznej.
Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Żagań nr 35/17 z dnia 4 lipca 2017 r.
Cena nieruchomości określona została na kwotę 36 300,00 zł.
Wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi  7 248,00 zł, które należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Żagań najpóźniej w dniu 06.10.2017 r. lub na konto Urzędu Gminy Żagań oznaczone nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407 BZWBK SA Oddział Żagań, do dnia 06.10.2017 r. przy czym data wpływu kwoty wadium na rachunek Urzędu Gminy Żagań nie może być późniejsza jak określony termin wpływu wadium.
Wadium wniesione przez uczestnika ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się 12.10.2017 r. o godz. 1100 w sali nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 68 458 48 11.
Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 

Partnerzy

Kontakt

Urząd Gminy Żagań
Numery do wszystkich działów znajdziesz w Kontakt
68 45 84 800
e-mail
ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań
Godziny pracy:
poniedziałek 7.00-16.00
wtorek-czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00

Napisz

Wyślij wiadomość do gminy. Wszystkie pola są wymagane.
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego