User_Gmina_1

User_Gmina_1

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany  posiadać dowód osobisty. Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a...