Harmonogram wywozu odpadów

HARMONOGRAM  wywozu odpadów

z terenu gminy wiejskiej Żagań

 na okres  1.09.2019 r. – 31.10.2020 r.

Rodzaj odpadu: ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE/ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI, ODPADY SEGREGOWANE (PAPIER, PLASTIK, SZKŁO, BIOODPADY) – WORKI.
Miesiąc wywozu
Wrzesień
2020 r.
Październik
2020 r.
Miejscowość
Dzień odbioru odpadów
Stara Kopernia, Kocin, Nieradza, Jelenin, Gryżyce
3, 14, 24
5, 15, 26
Bożnów, Chrobrów
4, 15, 25
6, 16, 27
Gorzupia,Gorzupia Dolna, Dybów, Miodnica, Pożarów
7, 16, 28
7, 19, 28
Trzebów, Rudawica, Pruszków, Łozy, Dobre nad Kwisą, Bukowina Bobrzańska
8, 17, 29
8, 20, 29
Marysin, Dzietrzychowice, Stary Żagań
9, 18, 30
9, 21, 30
Tomaszowo
1, 8, 15, 22, 29
6, 13, 20, 27
Pojemniki i worki  należy w dniu wywozu wystawiać związane w widocznym miejscu przy drodze, przed ogrodzeniem posesji do godz. 7:00.
Rodzaj odpadu: ODPADY WIELKOGABARYTOWE/ZUŻYTY SPRZĘT RTV I AGD
Miejscowość
Termin
Bożnów, Chrobrów,  Gorzupia,Gorzupia Dolna, Dybów, Miodnica, Pożarów, Stary Żagań, Gryżyce
 21.09.2020 r.
Stara Kopernia, Kocin, Nieradza, Jelenin, Marysin, Dzietrzychowice, Bukowina Bobrzańska
22.09.2020 r.
Trzebów, Rudawica, Pruszków, Łozy, Dobre nad Kwisą, Tomaszowo
23.09.2020 r.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem zbiórki. Zgłoszenia wywozu można dokonać pod nr tel. 68 477 37 29 lub osobiście w siedzibie Spółki ul. Nowogródzka 2, pokój nr 3.

Odbiór będzie odbywał się z miejsca ustalonego przez MPOiRD Sp. z o.o.  przy zgłoszeniu.  W ramach zbiórki zabierany będzie wyłącznie zużyty sprzęt RTV i AGD oraz odpady wielkogabarytowe takie jak: meble, meble ogrodowe, kanapy, fotele, dywany.
Inne wystawione odpady (nie będące wielkogabarytami bądź zużytym sprzętem RTV i AGD) nie będą zabierane. Zbiórka rozpoczyna się od godz. 7:00.