PSZOK

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dzietrzychowicach

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ŻAGAŃ

 

 

 

Godziny otwarcia:

  • Poniedziałek 12.00-16.00, piątek (poza pierwszym piątkiem miesiąca)- 8.00-12.00
  • w pierwszą sobotę miesiąca – 9.00-13.00

 

 

Przyjmuje posegregowane odpady:

 

  • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;

 

  • odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, igły, strzykawki, zużyte baterie

 

akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD), zużyte opony, odpady budowlane, rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży;

tel. 68 360 60 44

Odpady limitowane w roku od właściciela:

 

 

  • zużyte opony – 1 kpl;

 

  • odpady wielkogabarytowe – 200 kg;

 

  • odpady budowlane i rozbiórkowe – 1000 kg.

 

 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XVII/125/20 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 10 lutego 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Lubus. z 2020 r. poz. 554) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.