Wnioski i deklaracje

Ustalenie numeru porządkowego

wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (uchwała nr XXXII/214/21)

Nabór dzieci do przedszkola na rok 2021-2022

wniosek o wydanie dowodu

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żagań

Formularz zgłoszenia zamierzonego usunięcia drzewa

Załączniki