Wnioski i deklaracje

Deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Ustalenie numeru porządkowego

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

Nabór dzieci do przedszkola na rok 2021-2022

Wniosek o wydanie dowodu

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żagań

WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy