piątek, 9 czerwca, 2023

harmonogram

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany  posiadać dowód osobisty. Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a...