sobota, 20 lipca, 2024

Ogłoszenia – Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dzietrzychowicach ogłasza nabór na stanowisko KIEROWCA ŚMIECIARKI

ZGK- Ogłoszenie 10/2023 – Mieszkańcy miejscowości: Gryżyce, Jelenin, Kocin, Nieradza, Stara Kopernia.

Dzietrzychowice, 06.03.2023 r.     OGŁOSZENIE Mieszkańcy miejscowości: Gryżyce, Jelenin, Kocin, Nieradza, Stara Kopernia. Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że w związku z drobną korektą harmonogramu rozruchowego na MARZEC-2023, którego celem jest poprawa procesu odbioru, - ostatni odbiór odpadów komunalnych frakcji (po segregacji/zmieszane, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z Państwa miejscowości, odbędzie się w terminie: 31.03.2023 r. zamiast 29.03.2023 r. Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do podanego wyżej terminu odbioru.       Z wyrazami szacunku, Prezes Robert Kamiński

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dzietrzychowicach ogłasza nabór na stanowisko KIEROWCA ŚMIECIARKI

ZGK- Ogłoszenie 9/2023 – Mieszkańcy miejscowości: Bukowina Bobrzańska, Dobre n. Kwisą, Łozy, Pruszków, Rudawica, Trzebów.

Dzietrzychowice, 06.03.2023 r.   OGŁOSZENIE Mieszkańcy miejscowości: Bukowina Bobrzańska, Dobre n. Kwisą, Łozy, Pruszków, Rudawica, Trzebów. Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że w związku z drobną korektą harmonogramu rozruchowego na MARZEC-2023, którego celem jest poprawa procesu odbioru, - ostatni odbiór odpadów komunalnych frakcji (po segregacji/zmieszane, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z Państwa miejscowości, odbędzie się w terminie: 23.03.2023 r. zamiast 24.03.2023 r. Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do podanego wyżej terminu odbioru.                         Z wyrazami szacunku, Prezes Robert Kamiński

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dzietrzychowicach ogłasza nabór na stanowisko KIEROWCA ŚMIECIARKI

ZGK- Ogłoszenie 8/2023 – Mieszkańcy miejscowości: Dzietrzychowice, Marysin, Stary Żagań

Dzietrzychowice, 06.03.2023 r.   OGŁOSZENIE Mieszkańcy miejscowości: Dzietrzychowice, Marysin, Stary Żagań. Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że w związku z drobną korektą harmonogramu rozruchowego na MARZEC-2023, którego celem jest poprawa procesu odbioru, - ostatni odbiór odpadów komunalnych frakcji (po segregacji/zmieszane, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z Państwa miejscowości, odbędzie się w terminie: 29.03.2023 r. zamiast 27.03.2023 r. Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do podanego wyżej terminu odbioru.      Z wyrazami szacunku, Prezes Robert Kamiński

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dzietrzychowicach ogłasza nabór na stanowisko KIEROWCA ŚMIECIARKI

ZGK- Ogłoszenie 7/2023 – Mieszkańcy adresów: Trzebów 32; Tomaszowo: ul. Akacjowa 18-36, ul. Brzozowa 1-11, ul. Brzozowa 13-17, Tomaszowo: ul. Osiedlowa 1-9, ul. Osiedlowa 10-12-14, ul. Osiedlowa 17-19-21.

Dzietrzychowice, 06.03.2023 r.   OGŁOSZENIE Mieszkańcy adresów: Trzebów 32; Tomaszowo: ul. Akacjowa 18-36, ul. Brzozowa 1-11, ul. Brzozowa 13-17, Tomaszowo: ul. Osiedlowa 1-9, ul. Osiedlowa 10-12-14, ul. Osiedlowa 17-19-21. Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że w związku z drobną korektą harmonogramu rozruchowego na MARZEC-2023, którego celem jest poprawa procesu odbioru, - ostatni odbiór segregowanych odpadów komunalnych (Papier i tektura, Metale i tworzywa sztuczne, Szkło) z Państwa pergol śmietnikowych, odbędzie się w terminie: 17.03.2023 r. zamiast 21.03.2023 r.; - tj. wraz z odpadami pozostałymi po segregacji/zmieszanymi oraz bioodpadami, których odbiór również przeniesiono z 15.03.2023 r. na 17.03.2023 r. Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do podanych wyżej terminów odbioru.                         Z wyrazami szacunku, Prezes Robert Kamiński

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dzietrzychowicach ogłasza nabór na stanowisko KIEROWCA ŚMIECIARKI

ZGK- Ogłoszenie 6/2023 – Mieszkańcy miejscowości: Tomaszowo – zabudowa jednorodzinna

Dzietrzychowice, 20.02.2023 r.   OGŁOSZENIE Mieszkańcy miejscowości: Tomaszowo – zabudowa jednorodzinna. Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że w związku z drobną korektą harmonogramu rozruchowego, którego celem jest poprawa wydolności procesu odbioru odpadów z terenu naszej gminy, odbiór odpadów komunalnych wszystkich frakcji: pozostałe po segregacji/zmieszane, bioodpady, papier i tektura oraz szkło z Państwa miejscowości, który był zaplanowany na dzisiaj – tj. 20.02.2023 r. odbędzie się jutro, tj. 21.02.2023 r.   Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do podanego wyżej terminu odbioru.                         Z wyrazami szacunku, Prezes Robert Kamiński

ZGK- Ogłoszenie 5/2023 – Mieszkańcy miejscowości: Dybów, Gorzupia, Gorzupia Dolna, Miodnica i Pożarów.

Dzietrzychowice, 20.02.2023 r.   OGŁOSZENIE Mieszkańcy miejscowości: Dybów, Gorzupia, Gorzupia Dolna, Miodnica i Pożarów. Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że w związku z drobną korektą harmonogramu rozruchowego, którego celem jest poprawa wydolności procesu odbioru odpadów z terenu naszej gminy, odbiór odpadów komunalnych nw. frakcji: papier i tektura oraz szkło z Państwa miejscowości, który był zaplanowany na dzisiaj – tj. 20.02.2023 r. odbędzie się jutro, tj. 21.02.2023 r.   Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do podanego wyżej terminu odbioru.                         Z wyrazami szacunku, Prezes Robert Kamiński

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dzietrzychowicach ogłasza nabór na stanowisko KIEROWCA ŚMIECIARKI

ZGK – ogłoszenie 4/2023

Dzietrzychowice, 15.02.2023 r.   OGŁOSZENIE Mieszkańcy miejscowości: Dzietrzychowice, Marysin, Stary Żagań. Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że w związku z drobną korektą harmonogramu rozruchowego, którego celem jest poprawa procesu odbioru, - działanie lokujące cały odbiór w tym samym dniu, kolejny odbiór odpadów komunalnych frakcji (po segregacji/zmieszane, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z Państwa miejscowości, odbędzie się w terminie: 02.2023 r. zamiast 23.02.2023 r., - tj. wraz z bioodpadami. Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do podanych wyżej terminów odbioru.                         Z wyrazami szacunku,                                                                                    ………………………………………………

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dzietrzychowicach ogłasza nabór na stanowisko KIEROWCA ŚMIECIARKI

ZGK – ogłoszenie 3/2023

Dzietrzychowice, 15.02.2023 r.   OGŁOSZENIE Mieszkańcy Gminy wiejskiej Żagań:   Szanowni Państwo. W celu podniesienia na możliwie najwyższy poziom procesu realizacji odbioru od Państwa odpadów komunalnych oraz wyeliminowania ewentualnych nieporozumień mogących wystąpić w tym zakresie, uprzejmie prosimy o wystawianie pojemników z odpadami zmieszanymi oraz zawiązanych worków z odpadami segregowanymi: w miejsce bezpośrednio przylegające do drogi gminnej/powiatowej/krajowej; najpóźniej do godz. 7.00 w dniach planowanego ich odbioru – zgodnie z obowiązującym harmonogramem; Bardzo Państwa prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do podanych wyżej ustaleń. Jednocześnie w przypadku zaistnienia jakichkolwiek, niekorzystnych dla Państwa zjawisk w tym zakresie, uprzejmie prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość, a w razie konieczności bezzwłoczny kontakt telefoniczny z biurem naszej Spółki, tel.: 451-555-317.                         Z wyrazami szacunku, ………………………………………………

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dzietrzychowicach ogłasza nabór na stanowisko KIEROWCA ŚMIECIARKI

ZGK – ogłoszenie 2/2023

Dzietrzychowice, 15.02.2023 r.   OGŁOSZENIE Mieszkańcy adresów: Trzebów 32; Tomaszowo: ul. Akacjowa 18-36, ul. Brzozowa 1-11, ul. Brzozowa 13-17, Tomaszowo: ul. Osiedlowa 1-9, ul. Osiedlowa 10-12-14, ul. Osiedlowa 17-19-21. Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że w związku z drobną korektą harmonogramu rozruchowego, którego celem jest poprawa procesu odbioru, - działanie lokujące ten odbiór w tym samym dniu, kolejne dwa odbiory segregowanych odpadów komunalnych (Papier i tektura, Metale i tworzywa sztuczne, Szkło) z Państwa pergol śmietnikowych, odbędą się w terminach: 02.2023 r. zamiast 21.02.2023 r.; 03.2023 r. zamiast 08.03.2023 r., - tj. wraz z odpadami pozostałymi po segregacji/zmieszanymi oraz bioodpadami. Ponadto trzeci marcowy odbiór ww. odpadów z Państwa pergol śmietnikowych, zaplanowany na 15.03.2023 r. i 21.03.2023 r. odbędzie się w dniu 17.03.2023 r. Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do
... Czytaj dalej