piątek, 21 czerwca, 2024

PSZOK

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dzietrzychowice 73

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ŻAGAŃ

 

Godziny otwarcia:

  • Poniedziałek 12:00-16:00
  • Piątek (poza pierwszym piątkiem miesiąca)- 8:00-12:00
  • W pierwszą sobotę miesiąca – 9:00-12:00

Przyjmuje posegregowane odpady:

  • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;
  • odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, igły, strzykawki, zużyte baterie;
  • akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD), zużyte opony, odpady budowlane, rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży;

Tel. do PSZOK: 68 360 60 44

Tel. do Urzędu w sprawie śmieci: 68 458 48 09

 

Odpady limitowane w roku od właściciela:

  • zużyte opony – 1 kpl;
  • odpady wielkogabarytowe – 200 kg;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – 1000 kg.

 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XVII/125/20 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 10 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 554) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.