sobota, 20 lipca, 2024

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żagań niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością https://marszow.pl/

 

Osiągnięte poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

1) Frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

2019 r. – poziom osiągnięty przez gminę Żagań – 36,85%
2020 r. – poziom osiągnięty przez gminę Żagań – 44,58%
2021 r. – poziom osiągnięty przez gminę Żagań – 19,23 %
2022 r. – poziom osiągnięty przez gminę Żagań – 18,96%
2023 r. – poziom osiągnięty przez gminę Żagań – 44,38 %

2) Innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
2019 r. – poziom osiągnięty przez gminę Żagań – 100,00 %,
2020 r. – poziom osiągnięty przez gminę Żagań – 97,40 %.

3) Masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
2019 r. – poziom osiągnięty przez gminę Żagań – 0,00%,
2020 r. (do dnia 16 lipca) – poziom osiągnięty przez gminę Żagań – 0,00%.