wtorek, 23 lipca, 2024

Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Uwaga! Utrudnienia drogowe 23-26.07.2024 r.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na odc. drogi powiatowej nr 1064F (ul. Żelazna w Żaganiu). Firma NOWAK MOSTY W związku z realizacją Inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, informuję, że w dniach 23.07.2024 r.-26.07.2024 r, zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizację Ruchu, polegającą na wyłączeniu z ruchu fragmentów drogi zgodnie z załączonymi schematami. Front robót będzie przemieszczał się od strony Trzebowa w kierunku Ronda Kombatantów. Kolejne etapy będą udostępniane użytkownikom w możliwie najszybszym czasie -po około 5-6 godzinach od wykonania warstw bitumicznych. Podczas prowadzonych prac Wykonawca zapewni ręczne sterowanie ruchem. Objazd będzie prowadzony zgodnie z załączonymi planszami.

Read more
Home

Szanowni Państwo W dniach od 15 do 31 lipca 2024 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez: samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 15-19 lipca 2024 r., dostępnego na stronie https://badaniarolne2024.stat.gov.pl Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego. rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 22-31 lipca 2024 r. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez: samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 15-26 lipca 2024 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających, z Portalu Sprawozdawczego GUS. rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 29-31 lipca 2024 r. Celem badania jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą instytucje rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy...

Read more
Ostrzeżenie przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 3 stopnia dla burz oraz 2 stopnia dla wysokich temperatur na terenie całego Województwa Lubuskiego. Prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu miejscami do 55 mm, lokalnie do 80 mm oraz porywy wiatru do około 90 km/h, lokalnie 120 km/h. Miejscami grad. Lokalnie możliwa trąba powietrzna. Wysokie temperatury prognozowane są od godz. 11.30 do 20.30 miejscami do 34 stopni. Burze występować będą od godz. 14.00 do 22.00

Read more