wtorek, 28 maja, 2024

Zakład Gospodarki Komunalnej – oferta

Szanowni Państwo.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dzietrzychowicach 73, 68-111 Żagań, serdecznie Państwa zaprasza, do skorzystania z naszej oferty usługowej na 2024 r., w ramach której możemy dla Państwa wykonać:

1) Wywóz odpadów z Państwa firmy po zawarciu umowy (3 odbiory w miesiącu):

 • odpady pozostające po segregacji (zmieszane) – cena: 106,92 zł brutto za każdy podstawiony przez nas pojemnik 120 l.;*
 • odpady segregowane w workach (bio, opakowania z plastiku, opakowania szklane, opakowania z papieru/tektury) – w ramach ww. umowy bezkosztowo;

2) mechaniczne wykoszenie trawy i chwastów na powierzonych terenach:

 • z pozostawieniem pokosu na miejscu, – cena: 0,50 zł brutto za 1 m²;
 • z zabraniem i zagospodarowaniem pokosu, – cena: 0,65 zł brutto za 1 m²;

3) mechaniczne przycięcie krzaków i gałęzi drzew na powierzonych terenach (w tym pasach dróg):

 • z pozostawieniem urobku na miejscu, – cena: 55 zł brutto za 1 rg;
 • z zabraniem i zagospodarowaniem urobku, – cena: 70 zł brutto za 1 rg;

4) Wycięcie drzew i krzewów na powierzonych terenach (w tym pasach dróg):

 • z pozostawieniem urobku na miejscu;**
 • z zabraniem i zagospodarowaniem urobku;**

5) Odbiór i przekazanie do zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt AGD i RTV):

 • ze wskazanej przez klienta lokalizacji – cena: 2,00 zł brutto za 1 kg;

UWAGA:

*za pojemnik 240 l. – 213,84 zł, a za pojemnik 1100 l. – 928,80 zł brutto (3 odbiory w miesiącu);

**cena usługi ustalana jest indywidualnie dla każdego zadania w oparciu o nw. determinanty: rodzaj/gatunek krzewu / drzewa; rozłożystość, obwód, wysokość, położenie, pochylenie, dostęp do obiektu wycinki, metoda wycinki i inne czynniki mające wpływ na konieczność wykorzystania specjalistycznych pojazdów/urządzeń, czasochłonność i bezpieczeństwo realizacji zadania.

W razie pytań lub rozważania przez Państwa decyzji o nawiązaniu z nami współpracy, pozostajemy do Państwa dyspozycji:

 • telefonicznej pod nr telefonu: 451-555-317;
 • e-mailowej pod adresem: prezes@zgk.gminazagan.pl;
 • osobistej w siedzibie firmy lub w UG Żagań, ul. Armii Krajowej 9 (pok. nr 4) – po uprzednim umówieniu terminu.

Z wyrazami szacunku,

Robert Kamiński

prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dzietrzychowicach