sobota, 25 maja, 2024

Walory przyrodnicze i krajobrazowe

Tereny leśne zajmują ok. 48% powierzchni ogólnej gminy Żagań.

Las jako zasób przyrody o określonych właściwościach, pełni ochronę  na siedliskach szczególnie ważnych ekologicznie i dba o utrzymywanie optymalnego stanu zwierzyny o czym świadczy różnorodność fauny i flory na tym terenie.

W  lasach na naszym terenie, spotkać można gatunki roślin w runie, od konwalijki dwulistnej, orlicy pospolitej, szczawika zajęczego, poziomki pospolitej, maliny kamionki, borówki brusznicy i czernicy, śmiałka, wrzosu, rokietu, narecznicy krótkoostnej, perłówki zwisłej po  przetacznika leśnego.

W drzewostanie gatunkiem panującym jest sosna z  domieszką dębu, buka, modrzewia, brzozy, osiki, lipy, jodły, brzozy czy akacji.

Podszyt tworzą: jałowiec, leszczyna, kruszyna, trzmielina, wiciokrzew.

Miejscami występuje m.in chrobotek, szczotlicha, kostrzewa.

Wśród ptaków spotkać tu można sikorkę bogatkę, drozda śpiewaka,makolągwę zwyczajną, pliszkę górską, żurawia ,bociana, kanię rudą, myszołowa, sokoła ,puchacza czy bażanta, grubodzioba,dzwońca,szczygła i wiele ,wiele innych pięknych gatunków ptaków.

Wśród popularnych zwierząt leśnych jak sarna, jeleń, dzik czy lis,spotkać można w gminie Żagań borsuki, bobry, jenoty.

Dzięki dużemu zalesieniu i sporej ilości akwenów o różnej możliwości wykorzystania, gmina Żagań cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród miłośników przyrody, grzybiarzy, kajakarzy, cyklistów a nawet amatorów zimowych kąpieli.

Różnorodność krajobrazu, fauny i flory sprawiły, że te walory naszej gminy, bardzo często są celem obiektywów fotograficznych oraz pobytów rekreacyjnych i agroturystycznych.