czwartek, 20 czerwca, 2024

LOKALIZACJA URZĘDU

Urząd Gminy Żagań

Sekretariat: 68 45 84 800
ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań
Godziny pracy:
poniedziałek 7.00 – 16.00
wtorek – czwartek 7.00 – 15.00
piątek 7.00 – 14.00
Rachunek bankowy:
96 1090 2558 0000 0006 4000 0142
Santander Bank Polska S.A. I o/Żagań
ePUAP
Adres skrytki: /o6580tjec4/SkrytkaESP

FORMULARZ KONTAKTOWY

  SZCZEGÓŁOWY WYKAZ NUMERÓW

   TELEFON
   68 458 48 00  Sekretariat
   68 458 48 02  Sekretarz Gminy
   68 458 48 03  Referat finansowy – Płace, oświata
   68 458 48 04  Referat organizacyjny i spraw obywatelskich – Ewidencja ludności, dowody, meldunki, działalność gospodarcza
   68 458 48 05  Referat finansowy – Skarbnik Gminy
   68 458 48 06  Referat organizacyjny i spraw obywatelskich – Biuro Rady, zamówienia publiczne
   68 458 48 07  Referat organizacyjny i spraw obywatelskich – Edukacja
   68 458 48 08  GKR – Gospodarka nieruchomościami
   68 458 48 09  GKR – Cmentarze, Świetlice, odpady, przydomowe oczyszczalnie śmieci 
   68 458 48 11  GKR – Kierownik referatu
   68 458 48 12  GKR – Drogi, zieleń, zwierzęta, oświetlenie drogowe
   68 458 48 13  GKR – Zagospodarowanie przestrzenne
   68 458 48 14  GKR – Inwestycje, gospodarka komunalna
   68 458 48 15  Referat finansowy – Podatki, egzekucja podatkowa
   68 458 48 17  Referat finansowy – Księgowość budżetowa
   68 458 48 18  Referat organizacyjny i spraw obywatelskich – Kadry, archiwum
   68 458 48 20  Referat organizacyjny i spraw obywatelskich – Zarządzanie Kryzysowe, informatyk